Udmeldelse


Udmeldelse sker ved henvendelse til Gymnastikforeningen Øbro’s formand, Beth Thygesen
Hellerupgårdvej 14
2900 Hellerup
E-mail: gymbedde@hotmail.com
Tlf. 51 20 36 23

Som udgangspunkt tilbagebetales kontingent mm. ikke.
Indbetalte beløb refunderes kun i ganske særlige tilfælde, og kun efter aftale med formanden.

Hold nedlæggelse
Såfremt et hold undtagelsesvis ikke opnår tilstrækkelig tilslutning, forbeholder bestyrelsen sig ret til at nedlægge holdet og tilbagebetale kontingentet, forsikring og evt. indmeldelsesgebyr.

Ferier og aflysninger
GF Øbro følger Københavns kommunes skolers ferier og fridage. Herudover må vi desværre forvente aflysninger, når/hvis skolerne skal bruge salene, bl.a. ved valg, terminsprøver, fester etc. Der kompenseres ikke for disse aflysninger. Ligeledes kompenseres ikke for force majeure, som eksempelvis nedlukning pga. Corona-pandemi.
Gymnastikforeningen Øbro
Formand: Beth Thygesen
Hellerupgårdvej 14
2900 Hellerup
Tlf. 5120 3623
CVR. 1020 0431
E-mail: beth@gf-oebro.dk